Disclaimer

digiGOP.nl is NON-PROFIT en kost meer geld dan er binnen komt! digiGOP.nl is geen bedrijf maar een hobby! Deze site wordt geheel onderhouden door vrijwilligers.

Volgens onze juridisch adviseur voldoen wij aan BW. Artikel 6:196c en zijn dan ook niet aansprakelijk voor door derden geplaatste content.
Mocht u van mening zijn dat content op digiGOP.nl uw copyright rechten aantast dan kunt u dit bij het betreffende item aangeven en zullen wij direct stappen ondernemen. U kunt ook via webmaster@digigop.nl kontakt met ons opnemen.

Aan de op deze site verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en/of eventuele gevolgen door gebruik van de informatie op deze site.

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gebracht door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

No part of this site may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or by any other means without written permission from the publisher.

© 2002 - 2024 digiGOP


COOKIES op DG


Wij gebruiken "ANONIEME" cookies om het gebruik van de site te monitoren.
Als je een profiel aanmaakt bij digiGOP.nl / PROFILEDATING.nl ga je akkoord dat wij een cookie zetten die nodig is om in te kunnen loggen.
Wij verzamelen GEEN PRIVE gegevens. Wij gebruiken geen cookies voor advertentie doeleinden.


De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)

De AVG volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) op en treedt op 25 mei 2018 in werking.
Je gaat akkoord met onze overeenkomst met jou als je een profiel aanmaakt op digiGOP/PROFILEDATING/Cruisingmen/GayEvents.
KLIK op INZICHT te krijgen wat wij van jou opslaan / bewaren en gebruiken.Regels en richtlijnen op alle onderdelen van digiGOP.nl / PROFILEDATING.nl

digiGOP / PROFILE DATING is een gezellige site. Om dit zo te houden zijn er, in samenspraak met onze bezoekers, een paar regels en richtlijnen opgesteld.

Als je een profiel aanmaakt of een mini plaatst op PROFILE DATING ga je akkoord met onderstaande regels.

PROFILE DATING is uitsluitend voor mensen die 'OPEN MINDED' zijn. Die respect hebben voor anderen en dit tonen, die zich aan de in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke fatsoensnormen houden. Discriminerende, racistische of seksistische uitingen worden verwijderd. Het plaatsen van tot personen herleidbare privacy gevoelige gegevens is niet toegestaan.

Een Mini of profiel mag alleen aangemaakt worden door een persoon die minimaal 16 jaar oud is en die in het profiel beschreven wordt.
Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw profiel en de inhoud er van en voor alles wat je op digiGOP.nl plaatst.

Kies een Nick die bij je past. Misleidende Nicks wekken irritaties op. Als je 2 cijfers in de Nick gebruikt dan moeten die je leeftijd aangeven! Gebruik termen als boy/joch/jonge e.d. alleen als je onder de 25 jaar bent.

Alles wat bij (Nederlandse) wet verboden is, is bij digiGOP / PROFILE DATING ook ten strengste verboden.

Het vragen om of aanbieden van onveilige seks, dan wel het promoten van onveilige seks is op alle onderdelen van digigop.nl verboden.

In de profielen wordt alleen de Nederlandse taal gebruikt en bij uitzondering Engels.
Profielen in een andere taal kunnen niet worden gecontroleerd en worden verwijderd.

digiGOP / PROFILE DATING draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door bezoekers ingebrachte inhoud op deze website.

digiGOP / PROFILE DATING behoudt zich het recht voor berichten, profielen en mini's op ieder tijdstip zonder overleg en/of aankondiging aan te passen of te verwijderen.

Scripting of het geautomatiseerd onderhouden van een profiel is niet toegestaan.
Alles wat de snelheid, beschikbaarheid of sfeer van digiGOP / PROFILE DATING nadelig beÔnvloedt is streng verboden.

Jouw gegevens worden alleen voor Profile Dating (digiGOP) gebruikt en zullen niet aan derden verstrekt of verkocht worden.


Het is commerciŽle sites niet toegestaan om zelf advertenties te plaatsen. Deze worden verwijderd. Indien u wilt adverteren kunt u een e-mail sturen naar webmaster@digigop.nl of onderaan de pagina op adverteren klikken en onze mogelijkheden bekijken.

digiGOP / PROFILE DATING behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, jou de toegang tot digiGOP te ontnemen.

 

digiGOP - DIGItale Gay OntmoetingsPlaats
Van start gegaan Maart 2002 als GOP
en in Jan. 2004 de nieuwe naam digiGOP gekregen
GOP was in eerste instantie een site over BANEN (ontmoetingsplaatsen)
Begin 2003 werden een forum en berichten centrum toegevoegd
Op 20 Mei 2004 is de chatbox geopend
Op 23 Mei 2004 is de profielen afdeling er bij gekomen
Dec. 2004 heeft deze een eigen naam gekregen nl. PROFILE DATING

digiGOP is NON-PROFIT en kost meer geld dan er binnen komt! Alle operators en andere betrokkenen zijn vrijwilligers die het leuk vinden in hun vrije tijd wat tijd te besteden in deze website. Vrijwel alle content wordt door de bezoekers ingebracht en/of aangeleverd. Door een tekort aan vrijwilligers is het niet mogelijk alle onderdelen constant te monitoren. Meld aan de webmaster als je content tegenkomt die aanstoot gevend is, waar copyright op zit of ongewenste inhoud bevat.

© digiGOP.nl 2002 - 2024 | Adverteren | Disclaimer | Help | Contact/Helpdesk | Mobiele versie